MONUMENTOSCruceiro da Bouza. Casa de Saladino. Xto. 

Cruceiro e hórreo da Bouza. Casa de Saladino

Cruceiro da Bouza. 

Ponte Baíste. 

Eira de Albite

Eira de Albite

Eira de Xirazga

Eira de Xirazga

Eira de Xirazga

Eira de Doade

Eira de Doade

Eira de Xirazga

Eira de Xirazga

Eira de Xirazga

Eira de Xirazga

Eira de Garfián

Eira de Garfián

Eira de Xirazga

Eira de Magros

Eira de Magros

Eira de Magros

Eira de Magros

Eira de Muradás

Eira de Muradás

Eira de Muradás

Eira de Muradás


Eira de Albite

Eira de Albite

Eira de Albite

Eira de Alén

Eira de Correa

Eira de Correa

Eira de Doade

Eira de Doade

Eira de Doade

Eira de Framia


Eira de Framia

Eira de Garfián

Eira de Garfián

Eira de Lebozán

Eira de Magros

Eira de Magros

Eira de Magros

Eira de Magros
Eira de Muradás

Eira de Muradás

Eira de Muradás

Eira de Muradás


Muíño restaurado de Muradás

Muíño restaurado de Muradás

Cruz no Camiño Real In Memoriam

Cruz no Camiño Real "In memoriam"


Eira da Fonte (Muradás)

Cruceiro de Beariz (Topete)


Cruceiro de Magros

Torre de Cerviño, Santa María de Beariz
Monumento ó Labrego en Magros

Monumento ó Emigrante. Carballeira de San Pedro


Igrexa de San Salvador de Xirazga

Ponte medieval de Ricovanca

Capela de San Xoán de Magros

Cruceiro dos Liñares

Cruceiro dos Liñares

Campá grande de Santa María de Beariz

Tear de liño. Museo Etnográfico de Beariz

Tear de liño. Museo Etnográfico de Beariz

Cruz de Beariz (Cima do lugar)

Monumentos de Beariz

Monumentos de Beariz

Monumentos de Beariz

Monumentos de Beariz

Os Picallos facendo A Esperanza do Emigrante

Moiesés facendo a Fonte das Cunchas

Antón facendo o Escudo

O Vilas facendo A Muller e a Filla do emigrante

Torre de Santa María de Beariz de Montes

Campá oriental

Campá occidental

Campá meridonal

Torre de Santa María de Beariz de Montes. Obra de Xosé Cerviño

Campá norte

Campá de Santa María de Beariz de Montes

Santa Lucía da Bouza

Cruz da Reitoral de Lebozán

Viacrucis de Santa Cruz de Lebozán

Cruz de Cotopereiro

Viacrucis de Beariz 

Moldes dun forno de Estaño. (Muradás)

Forno de Fundición de Muradás

Peto de Esmolas de Santo Domingo

Debuxo de aproximación a un Forno de Fundición
Imaxe pétrea de Santa María de Beariz (M. Carbia)

Muller e Filla do Emigante. (Vilas)

Carozo de mazá. (Ester Veiga

Fonte das Cunchas. (Moisés Carbia)

A Esperanza do Regreso do Emigrante (Os Picallo)

Hórreo dos Vázquez. Eira do CandedoEscudo de Beariz (Antón Xil)

Cruceiro de Beariz (Ester Veiga)


O Canteiro (Maxín Picallo)


Lavandeira de Metal (Maxín Picallo fillo)


Fonte (Miguel Torres)


Mineiro (Alfonso Torres)Pergamiño Ó Verbo dos Canteiros (A. Xil)

Marca dos Canteiros (Magros)

Marca dos Canteiros (Magros)

Portal de Magros

Piso dun hórreo de Beariz

Cuberta interior dun hórreo de Beariz

Potal

Muro da Finca de Merelles

Muro da Finca de Merelles

Reitoral de Xirazga

Eira e Hórreo no Camiño Real


Lareira de Magros

Portal de Magros

Porta de Magros


Escaleiras e corredor en Magros

Escaleiras e Columna de Magros


Escañil e Forno de Magros


Lareira de Magros

Forno dos Liñares


Nave da igrexa de Sta. María de Beariz


Cruceiro e Igrexa de Xirazga


Ermida do Carme de Doade

Ermida de San Bartolomeu da Bouz

Ermida e Cruceiro de San Antonio da Ermida

Cruceiro e Ermida de San Xoán de magros

Ermida de San Pedro de Muradás

Cruceiro de Magros

Verónica do Cruceiro de Xirazga. (Xosé Cerviño)

San Antonio do Cruceiro de Xirazga. (Xosé Cerviño) 

Fachada occidental de Santa María de Beariz

Igrexa e parque de Santa Cruz de lebozán

Muíño de Magros

Pía Bautismal de San Salvador de Xirazga

Ponte medieval de Ricovanca

Igrexa e Torre de Santa María de Beariz

Cruz de hórreo da Ermida

Interior dun muíño de Beariz

Santa María de Belén (A Bouza)


Ermida de Santo Domingo

Ermida dos Liñares

Cruceiro da Bouza (capela)

Cruceiro da Bouza (cruce de camiños)

Cruceiro de Beariz (Procesións)

Cruceiro de Lebozán

Cruceiro e Capela de Magros

Cruceiro de Magros (parque)

Cruceiro de Beariz (E. Veiga)

Cruceiro dos Liñares

Cruceiro de San Pedro

Adán e Eva do Cruceiro de Xirazga. (Xosé Cerviño)

Cruz do Cruceiro de Xirazga. (Xosé Cerviño)

Verónica do Cruceiro de Xirazga. (Xosé Cerviño)

Dolorosa, Capitel e torre de Xirazga.

Cruceiro de Xirazga.(Xosé Cerviño)

Torre de Cruceiro de Xirazga. (Xosé Cerviño)

Eira de Beariz

Eira da Bouza

Cruceiro da Ermida

Eira do Canteiro. Albite

Eira de Xirazga

Eira dos Liñares

Eira de Beariz

Eira de Doade

Eira de Xirazga

Eira de Xirazga

Eira de Lebozán

Eira dos Liñares

Eira de Lebozán

Eira de Magros

Eira de magros

Eira do Currucho

Eira de Muradás

Eira do Candedo

Eira do Naval dos Frades

Eira do Candedo

Eira do Naval dos Frades

Eira de Ricovanca

Eira de Magros


Minas de Valcobo

Panteón de Merelles

Lourdes ó pé da mesa dos Bispos

Base dunha pía Bautismal de Beariz (Época Medieval)

Peto de ánimas de Doade

Peto de ánimas de Beariz 1773

Ponte de Barcia

O Primeira casa Consistorial de Beariz

Santa Lucía da Ermida

Portada de Elisa Gulías para o D. do Verbo dos Canteiros

Viacrucis de Beariz


San Pedro de Muradás